novembre 19, 2021

Educació Emocional: un plus

Un curs més, seguim apostant per crear i oferir propostes – projectes d’educació emocional per a facilitar i potenciar les capacitats d’intel.ligència emocional en les noves generacions de nens/es i joves. Anem doncs a reflexionar sobre els indicadors que observem des de la realitat escolar i familiar actual.

En el sector educatiu i social, s’està indagant i valorant les necessitats actuals de la infància i joventut. Es parla de treballar en els seus talents, qualitats, habilitats… i així aconseguir noves promocions de joves capaços i competents a nivell social i personal. Per tant, tot això necessita d’un treball inicial, un treball inicial, un treball de base en el seu millor moment: la infància. Moment en el que compten amb la disponibilitat física i psíquica per a insertar en el seu desenvolupament i creixement tot tipus de contingut, especialment aquells que connecten el nivell cognitiu amb el nivell experiencial (allò sentit).

Actualment hi ha una gran empenta per completar l’educació i el desenvolupament amb l’esport, com un valor a potenciar per a una vida saludable, oblidant de vegades, tenir en compte les habilitats individuals de cada nen/a. Es promocionen múltiples activitats que omplen les agendes dels infants i joves, fins que casi semblen les agendes dels adults. Una altra forma d’omplir els seus horaris és amb l’ús de les noves tecnologies, amb la qual cosa tornem a estar treballant, principalment, amb el mateix hemisferi esquerra. Hi ha moltíssima informació i continguts que es dirigeixen i treballen exclusivament, solament, des del hemisferi esquerra, el cervell lògic – analític. En canvi, què passa amb el dret, l’hemisferi emocional – creatiu? de què es nodreix? com s’equilibra? es que no el necessitem també per a una vida saludable?

És aquesta gran diferència d’ús i entrenament en les funcions que dirigeix cada hemisferi el que condiciona, en gran mesura, el desenvolupament actual de la infància. Els nostres anys d’experiència en aquest àmbit i en els projectes ens mostra, any rera any, el gran nombre d’alumnes de primària que mostren clars patrons d’estrès físic i emocional. Aquesta situació va augmentar exponencialment l’any de pandèmia, la qual cosa ha generat també una notable diferència en el desenvolupament dels processos maduratius de molts d’ells/es.

I aquí es troba el nostre repte, en la programació d’aquests projectes: ser capaces de reparar i reconduir certs processos que els facilitin una vida més sana i funcional. Oferir activitats molt centrades en les seves capacitats emocionals i creatives, facilitant i acompanyant així la seva identitat, connectar les qualitats, les seves preferències, la seva seguretat i empoderament personal.

Així podrem aconseguir en un futur proper, joves talentosos i competents, tenint en compte la seva diversitat, de pensament plural i hàbils en la toma de decisions.

Per tot això, ens satisfà poder desenvolupar aquests projectes tant en diverses escoles de la nostra ciutat, com en el nostre centre de forma privada.

Podeu informar-vos sobre aquests projectes contactant amb el nostre equip.

Des d’Espai Triada de Lleida, estem a la vostra disposició.